जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा कम्प्युटर अपरेटर आवश्यकता परेको हुँदा सूचनामा दिइएको जानकारी अनुसार दरखास्त दिनसक्नुहुन्छ ।

हेर्नुहोस् सूचना:

पालिका प्रेस
थप जानकारी