विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयले अनाश्यक किताब किन्न लगाए कारबाही

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयले अनावश्यक पाठ्यपुस्तक किन्न लगाए कारबाही गर्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको स्वीकृति नलिईकन र महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन विपरीत केही विद्यालयले स्वीकृत नभएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पठनपाठन गरेको पाइएको […]


लोकसेवा